Mercatel, supporting the polymer manufacturing and processing industry
  • industrial
  • extruders
  • prototyping
mercatel address
[Contact]

[Route]
Mercatel Office Building

Rapid Prototyping

Bij Rapid Prototyping (RP) wordt uitgegaan van een elektronische 3D-tekening (3D-bestand of 3D-file). Eventueel kan op basis van een 2D tekening een 3D bestand gemaakt worden.

Gebruikmakend van het 3D bestand wordt het model vervolgens in dunne plakjes laag voor laag met de gekozen RP-techniek opgebouwd.

Mercatel kan de volgende RP technieken aanbieden:


Home | Site map | © 2013 Mercatel. All rights reserved.