Mercatel, supporting the polymer manufacturing and processing industry
  • industrial
  • extruders
  • prototyping
mercatel address
[Contact]

[Route]
Mercatel Office Building

Rapid Prototyping, Tooling & Manufacturing

Mercatel treedt sedert 1997 succesvol op als intermediair op het gebied van de "rapid" technieken voor prototyping, tooling en manufacturing. Indien gewenst kan Mercatel het hele traject van schets of ontwerp tot de serieproductie verzorgen.

Teneinde een breed scala aan mogelijkheden te bieden werkt Mercatel met een selectie van leveranciers met elk een eigen specialiteit. Op deze wijze is het mogelijk om onafhankelijk en vrijblijvend de meest optimale oplossing te adviseren.

De "rapid" technieken zijn onder te verdelen in:

  • Rapid Prototyping, verzameling van technieken om snel modellen of prototypen te maken voor een ontwikkelingstraject.
  • Rapid Tooling, de verzameling technieken om snel productiemallen en matrijsonderdelen te fabriceren.
  • Rapid Manufacturing, de verzameling technieken om snel modellen te vervaardigen, die als eindproduct worden ingezet.
De essentie van alle "rapid" technieken is dat deze een kortere levertijd hebben vergeleken met conventionele technieken zoals modelbouw of verspaning van materiaal.
Home | Site map | © 2013 Mercatel. All rights reserved.